Közlemény óvodai beiratkozásról, óvodai jogviszony létesítéséről

2020-04-02

Az Apró Talpak Nonprofit Kft (1048 Budapest, Megyeri út 205/A) – a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján- a fenntartásában működő Apró Talpak Óvoda (1048 Budapest, Megyeri út 205/A) óvodai beiratkozásról az alábbi közleményt teszi közzé:

 • Közlemény óvodai beiratkozásról, óvodai jogviszony létesítéséről

 • Az Apró Talpak Nonprofit Kft (1048 Budapest, Megyeri út 205/A) – a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján- a fenntartásában működő Apró Talpak Óvoda (1048 Budapest, Megyeri út 205/A) óvodai beiratkozásról az alábbi közleményt teszi közzé:

  Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

  Az Apró Talpak Óvoda az óvodai beiratkozásokat folyamatosan tartja a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel, a szülők által megadott szándéknyilatkozatok alapján.

  A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton küldik meg a szülők a kiválasztott óvoda felé, amelyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is.

  A gyermek óvodába történő felvételéről folyamatosan dönt az óvoda vezetője, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8. § (2)

   „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

  Beíratandó minden kisgyerek, aki a 3. életévét 2020. augusztus 31. napjáig betölti.

  Az óvodai beiratkozáskor bemutatandó dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a gyermek oltási kiskönyve,
  • szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek esetében a szakértői vélemény másolata,
  • nem magyar állampolgár esetén: a szülő tartózkodási jogcímét igazoló okmányok, a szülő lakcímkártyája, a gyermek születési anyakönyvi kivonat, tartózkodási engedély, v. tartózkodási kártya, lakcímkártya, TAJ kártya.

  Az üres férőhelyek függvényében a beiratkozás folyamatos a nevelési év folyamán.
  A gyermekek felvétele nem minden esetben a jelentkezés sorrendjében történik!
  Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt.
  Intézményünk a beiratkozásról saját honlapján, illetve a helyben szokásos módon hirdetményt tesz közzé.

 • Küldje el jelentkezését a lenti regisztrációs űrlap segítségével.

  Jelentkezése munkatársunk visszajelzése után lesz érvényes.
 • Az adatkezelő adatkezelési tájékoztatóját megismertem, annak alapján a megadott személyes adataim kapcsolattartási célú kezeléséhez hozzájárulok.