Játékos angol foglalkozás

 • Kiscsoportos délutáni angol nyelvű foglalkozás óvodás korú gyermekeknek

 • English is fun! A foglalkozásokon a gyerekeket egyéni szintjükhöz mérten a gyakorlatban játékos angol nyelvű feladatokkal ismertetjük meg. Az óra anyagát vidám angol gyermekdalokkal, versekkel tesszük színesebbé.

  Lehetőségég nyílik ezeken az alkalmakon a kis létszámú csoporttal való munka előnyeit kihasználni:

  • differenciálás,
  • verbális fejlesztés (aktív kommunikáció),
  • hallás utáni beszédértés
  • stb.

  Az óra anyagát vidám angol gyermekdalokkal, versekkel tesszük színesebbé.